awards

Moteefe vào vòng chung kết hạng mục Growth Champion of the Year tại giải thưởng Growth Finance Awards, Vương quốc Anh

Moteefe đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh để vào vòng chung kết hạng mục Growth Champion of the Year (tạm dịch: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất của năm) của Growth Investor Awards (tạm dịch: Giải thưởng Nhà đầu tư tăng tưởng) lần thứ năm. Moteefe là một công ty Công nghệ thương mại…