Moteefe Vietnam

Moteefe vào vòng chung kết hạng mục Growth Champion of the Year tại giải thưởng Growth Finance Awards, Vương quốc Anh

Moteefe đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh để vào vòng chung kết hạng mục Growth Champion of the Year (tạm dịch: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất của năm) của Growth Investor Awards (tạm dịch: Giải thưởng Nhà đầu tư tăng tưởng) lần thứ năm. Moteefe là một công ty Công nghệ thương mại…

Moteefe mở rộng thị trường sang Brazil với việc mua lại Marcazo

Chúng tôi trân trọng thông báo rằng Moteefe đã hoàn tất việc mua lại Marcazo để tăng cường chuỗi cung ứng toàn cầu của mình sang Brazil, mở ra một thị trường mới cho người bán! Được sáng lập bởi Craig Roberts và Fred Ridoff (ex-team member của Teespring), vào tháng 10 năm 2018, Marcazo đã…