Dù ra đời chưa lâu nhưng TikTok Ads đang được đánh giá là loại hình quảng cáo rất nhiều tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Facebook Ads đang bị thắt chặt. Không nằm ngoài làn sóng trending và cập nhật những cái mới, sau một thời gian thử nghiệm, giờ đây ngoài Facebook Pixel và Google Analytics, sellers sử dụng platform Moteefe còn có thêm lựa chọn TikTok Pixel để theo dõi các chỉ sổ quảng cáo trên TikTok 🔥

Để sử dụng tính năng này, vui lòng xem bản hướng dẫn chi tiết bên dưới. Còn nếu bạn chưa biết chạy TikTok Ads như thế nào, hãy tham khảo tại đây nha: http://bit.ly/tiktokads_howto 

Chức năng của TikTok cho phép bạn theo dõi hành vi của người mua trong store của bạn, tối ưu hóa việc phân phối quảng cáo hoặc thậm chí tạo ra các đối tượng để tương tác lại theo thời gian. Chức năng này hiện khả dụng trên nền tảng hỗ trợ từng store và cho phép người sáng tạo nhập Pixel ID đã liên kết với một Tài khoản quảng cáo TikTok nhất định.