Thiết lập event trên Facebook sau khi xác minh domain

Mar 1, 2021 | 🇻🇳 Tiếng Việt

April Fools Day: blog header

Là một phần của những updates dạo gần đây, Facebook hiện đang đặt giới hạn về số lượng conversion event mà bạn có thể chạy. Điều này có nghĩa là sau khi xác minh domain xong, bạn nên thiết lập các conversion event ưu tiên trên Facebook càng sớm càng tốt.

Một số người dùng có thể đã nhận được thông báo như sau: 

This event hasn’t been set up on any of your domains. Once Apple begins enforcing their new iOS 14 requirements, ad sets optimizing for **EVENT NAME** will be paused unless you change your available events in Events Manager.”

(tạm dịch: Event này chưa được thiết lập trên bất kỳ domain nào của bạn. Sau khi Apple bắt đầu thực hiện các yêu cầu mới trên iOS 14, ad sets tối ưu hoá cho **TÊN EVENT** sẽ bị tạm dừng trừ khi bạn thay đổi các event có sẵn của mình trong Events Manager.)

Prioritize your Facebook events: warning message

Nếu bạn nhận được thông báo trên, nó có thể có nghĩa là bạn đã cố gắng tối ưu hoá cho một event nằm ngoài 8 event chính và/hoặc bạn chưa thiết lập 8 event của mình. Tuy nhiên bạn không cần phải lo lắng, chúng tôi ở đây để giúp bạn giải quyết vấn đề này.

8-limit event trên Facebook là gì?

8-limit event nghĩa là bạn chỉ được tối ưu hoá 1 trong 8 event khác nhau trên mỗi domain. Điều này liên quan đến conversion event bạn chọn trong bộ ad set bạn dùng khi thiết lập mục tiêu Conversions.

Prioritize your Facebook events: conversion

Vì áp dụng cho từng domain, nó có nghĩa là các nhà quảng cáo FB có thể có một pixel duy nhất trên nhiều domain và tối ưu hoá cho 8 event khác nhau trên mỗi domain. Đối với người dùng chọn không làm theo những lời khuyến cáo liên quan đến iOS 14, các thiết lập và báo cáo không được đầy đủ, tuy nhiên, FB đã thông báo rằng họ sẽ sớm đưa ra các updates kịp thời để giải quyết vấn đề này.

Cách thiết lập event trên Facebook sau khi xác minh domain

Điều hướng đến Web Event Configurations

Trong Events Manager, chọn Aggregated Event Measurement.

Prioritize your Facebook events: Aggregated Event Measurement

Sau khi nhấp vào Configure Web Events, bạn sẽ được chuyển hướng đến Web Event Configurations.

Prioritize your Facebook events: Web Event Configurations

Xác minh domain 

Web event trên trang này sẽ được sắp xếp theo domain. Ở cột thứ hai, bạn sẽ thấy 3 thông báo: Domain Verified, Owned by another businessVerify Domain.

Prioritize your Facebook events: Domain Verified
Prioritize your Facebook events: owned by another business
Prioritize your Facebook events: verify your domain

Vui lòng xác minh domain trước khi định cấu hình các event.

Thiết lập 8 event

Để biết các event nào đang được gắn với một domain đã xác minh, bạn có thể xem tại phần Web Event Configurations mở rộng. 

Prioritize your Facebook events: event examples

Mặc dù Facebook sẽ tự động xếp hạng các event cho bạn, bạn vẫn có thể, và nên, tự chỉnh sửa lại. Khi nhấn vào để chỉnh sửa danh sách của mình, bạn sẽ nhận được một cảnh báo trước khi tiếp tục. Trước khi tiến hành chỉnh sửa, bạn cần nhớ những thay đổi có thể và sẽ dẫn đến việc ad sets có thể bị tạm dừng.

Prioritize your Facebook events: warning

Bạn có thể sắp xếp lại các event theo sở thích cá nhân, hiện Purchase event đang được nhiều người xếp hạng cao nhất. Xin lưu ý rằng Value Optimization chiếm ít nhất 4 slot event.

Prioritize your Facebook events: edit your events: value sets

Dưới đây là một ví dụ về list các event đã được sắp xếp:

Prioritize your Facebook events: edit your events: optimally prioritized events

Xin lưu ý rằng khi iOS 14 data tracking hoạt động, ngoài 8 event bạn vừa thiết lập, bạn sẽ không thể tối ưu hoá một event nào khác. Bất kỳ ad sets nào ngoài 8 cái bạn đã chọn, dù có đang chạy cũng sẽ bị Facebook tắt.

Chúc bạn buôn may bán đắt!

Team Moteefe