Blog

Custom Text Tips

Vậy là tính năng Custom Text tuyệt vời đã ra mắt được hơn một tuần trên platform Moteefe rồi! Để khách mua hàng có thể dễ dàng biết đây là sản phẩm customize, Moteefe xin gửi đến các seller thân thiết những mẫu câu chạy ads hữu ích như dưới đây nhé!

ENGLISH 🇺🇸 (Tiếng Anh)
– Limited edition design just for you! You can personalize this easily by your name/ birthday/ country/ horoscope…

– Limited edition gift for your friend/ boyfriend/ girlfriend/ wife/ husband/ mother/ father/ grand father/ grand mother. You can personalize it easily by his (her) name/ birthday/horoscope…

GERMAN 🇩🇪 (Tiếng Đức)
– Limitierte Edition dieses Designs nur für Sie! Sie können es ganz einfach personalisieren mit Ihrem Namen/ Geburtstag/ Land/ Sternzeichen…

– Limitierte Edition als Geschenk für Ihren Freund/ Ihre Freundin/ Ihre Ehefrau/ Ihren Ehemann/ Ihre Mutter/ Ihren Vater/ Ihren Großvater/ Ihre Großmutter. Sie können es ganz einfach personalisieren mit seinem (ihrem) Namen/ Geburtstag/ Sternzeichen…

 

DUTCH 🇳🇱 (Tiếng Hà Lan)
– Ontwerp in beperkte uitgave speciaal voor jou! Je kunt het eenvoudig personaliseren met je naam/ verjaardag/ land/ sterrenbeeld…

– Cadeau in beperkte uitgave voor je vriend/ vriend/ vriendin/ vrouw/ man/ moeder/ vader/ opa/ oma. Je kunt het eenvoudig personaliseren met zijn (haar) naam/ verjaardag/ sterrenbeeld…

 

FRENCH 🇫🇷 (Tiếng Pháp)
– Design en édition limitée juste pour vous ! Vous pouvez facilement le personnaliser avec votre nom/ anniversaire/ pays/ horoscope…

[Female]
– Cadeau en édition limitée pour votre amie/ copine/ femme/ mère/ grand-mère. Vous pouvez facilement le personnaliser avec son nom/ anniversaire/ horoscope…
[Male]
– Cadeau en édition limitée pour votre ami/ copain/ mari/ père/ grand-père. Vous pouvez facilement le personnaliser avec son nom/ anniversaire/ horoscope…


ITALIAN 🇮🇹 (Tiếng Ý)
– Design in edizione limitata solo per te! Potrai personalizzarlo facilmente con il tuo nome/ compleanno/ paese/ oroscopo…

– Regalo in edizione limitata per gli amici/ il tuo fidanzato/ la tua fidanzata/ tua moglie/ tuo marito/ tua madre/ tuo padre/ tuo nonno/ tua nonna. Potrai personalizzarlo facilmente con il suo nome/ compleanno/oroscopo…


SPANISH 🇪🇸 (Tiếng Tây Ban Nha)
– ¡Diseño de edición limitada, solo para ti! Puedes personalizarlo fácilmente con tu nombre / fecha de nacimiento / país / signo del zodíaco…

– Regalo de edición limitada para tu amigo / novio / novia / esposa / esposo / madre / padre / abuelo / abuela. Puedes personalizarlo fácilmente con su nombre / fecha de nacimiento / signo del zodíaco…


PORTUGUESE 🇵🇹 (Tiếng Bồ Đào Nha)
– Design de edição limitada só para si! Pode personalizar facilmente este artigo com o seu nome / data de aniversário / país / signo do zodíaco…

[Male]
– Presente de edição limitada para o seu amigo / namorado / esposo / pai / avô. Pode personalizá-lo facilmente com o nome dele / data de aniversário / país / signo do zodíaco…
[Female]
– Presente de edição limitada para a sua amiga / namorada / esposa / mãe/ avó. Pode personalizá-lo facilmente com o nome dela / data de aniversário / país / signo do zodíaco…

 

📌 Dòng thứ 2 hướng đến các đối tượng mua hàng khác giới. Vì vậy, một số tiếng sẽ chia theo nam, nữ nên bạn hãy chú ý và lựa chọn câu từ phù hợp nhé!

Chúc bạn thành công!

%d bloggers like this: